Biostatystyka

Nasze centrum biostatystyki zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia badań, a także przetwarzania danych z różnorodnych projektów badawczych. Posiadamy 14-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z branży farmaceutycznej i medycznej.

Projektowanie

  • Plan Analizy Statystycznej
  • Protokół Badania
  • Randomizacja i dobór liczebności próby
  • Przygotowanie CRF

Gromadzenie danych

  • Tworzenie bazy danych z badania
  • Przygotowanie danych do analizy statystycznej

Analizy statystyczne

  • Raporty i analizy przejściowe
  • Opracowanie raportu końcowego z badania
  • Opracowanie graficzne wyników
  • Analizy statystyczne zgodne ze standardami czasopism listy filadelfijskiej

Nasi eksperci